Blijf op de hoogte Bekijk de beelden

Beelden

De beelden van By the Creek 2018

Even goed heimwee pakken door terug te blikken op deze onvergetelijke dag. Check hier om de fotoalbums te zien.


Pre-register hier om alle releases van By the Creek 2019 als eerste te ontvangen!


Aftermovie Fotoalbums

Pre-register

Schrijf je in voor de eerste batch geheime By the Creek 2019 tickets.

Blog

Info

 • Praktische info
 • Tickets
 • Vervoer
 • Faciliteiten
 • Toegankelijkheid
 • Wat mag ik wel en niet meenemen?
 • Overig
 • Volunteers

Praktische info

OPENINGSTIJDEN
By the Creek 2018 vindt plaats op zaterdag 7 juli van 12.00 tot 23.00.

LOCATIE
Recreatieterrein Middelwaard, Vianen.
Bekijk op Google maps

MINIMUMLEEFTIJD
By the Creek is voor 18 jaar en ouder. Neem een geldig legitimatiebewijs mee zoals een ID kaart, paspoort of rijbewijs, anders kan toegang worden geweigerd. Een kopie geldt niet als geldig legitimatiebewijs.

Tickets

TICKETS KOPEN
Tickets zijn te koop via onze website www.bythecreekfestival.com/tickets. Koop geen tickets via onofficiële kanalen. Echtheid van deze tickets kan niet worden gegarandeerd waardoor de toegang tot het festival kan worden geweigerd.

MOBIEL SCANNEN
Tickets kunnen vanaf je mobiel worden gescand.

Vervoer

PENDELBUS
Op 7 juli rijden er pendelbussen tussen Utrecht Jaarbeurs en Recreatieterrein Middelwaard. Tickets koop je hier.

AUTO
Van plan met de auto te komen? Volg dan de borden By the Creek en parkeer je auto op de daarvoor bedoelde parkeerplaats. Parkeerkaarten koop je hier.

FIETS
Woon je in de buurt en kom je met de fiets? Volg dan de borden By the Creek en stal je fiets in de daarvoor bedoelde rekken.

Faciliteiten

EHBO
Voel je je tijdens het festival niet goed? Loop dan even naar de EHBO. Je kan ze vinden op een centraal punt op het terrein en zijn er om je te helpen met gezondheidsproblemen.

KLUISJES
Er zijn voldoende kluisjes beschikbaar op het terrein. Schaf deze van te voren aan op www.bythecreekfestival.com/tickets.

SIGARETTEN
Sigaretten zijn verkrijgbaar op het festival.

ETEN & DRINKEN
Eten en drinken is verkrijgbaar op het festival en te koop met munten.

OORDOPPEN
Oordoppen zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.

Toegankelijkheid

ROLSTOEL
By the Creek Festival is deels rolstoeltoegangelijk. Houd er rekening mee dat er veel gras en zand op het terrein is.

MEDICIJNEN
Neem medicijnen alleen mee als dit noodzakelijk is. Het meenemen van medicijnen is alleen toegestaan op vertoning van een officiële doktersverklaring en in de originele verpakking.

Wat mag ik wel en niet meenemen?

WEL TOEGESTAAN
• Digitale compact camera’s, Go Pro’s en polaraidcamera’s.

NIET TOEGESTAAN
• Vuurwerk, wapens of scherpe/gevaarlijke objecten.
• Professionele foto- en videoapparatuur.
• Geen brandbare spullen zoals deodorant of zonnebrand in spuitvorm. Deo rollers zijn wel toegestaan.
• Vloeistoffen zoals foundation en parfum.
• Eigen eten en drinken is niet toegestaan. Heb je een allergie waardoor je zeer beperkt bent in je voeding? Mail ons op info@bythecreekfestival.com o.v.v. ‘voedselallergie.’

Overig

DRUGS
By the Creek hanteert een volledig zero tolerance beleid ten aanzien van drugs.

Volunteers

Heb je altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen van By the Creek? Dit is je kans!
We zijn op zoek naar alle soorten en maten ‘doeners’ om ervaring op te doen en samen de dagelijkse sleur te ontvluchten. Voor maximaal 4,5 uurtjes helpen verdien jij een ticket!
Stuur een mailtje naar dit adres voor meer info en wie weet zien we je terug op By the Creek!

Contact

Op onze INFO pagina kan je alle praktische informatie en veel gestelde vragen over By the Creek vinden.

Pers

Wil je een persaccreditatie aanvragen?
Mail ons op: pers@bythecreekfestival.com

Overig

Heb je een vraag?
Mail ons op: info@bythecreekfestival.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

Artikel 4 Overige verplichtingen van de Bezoeker

Artikel 5 Rechten van By the Creek

Artikel 6 Overmacht

Artikel 7 Aansprakelijkheid By the Creek

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Policy

Article 1. General

 

Article 2 Conclusion of the agreement / tickets

 

Article 3 Prohibition on sale, etc.

 

Article 4 Other liabilities Visitor

 

Article 5 Rights of By the Creek

 

Article 6 Force

 

Article 7 Liability By the Creek

 

Article 8 Applicable law and disputes

Only parties will first appeal to the courts after they settle the utmost to solve a dispute by mutual agreement.

Huisregels

Tijdens het bezoeken van By the Creek gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.

During visiting By the Creek,
visitors are subject to the following house rules (the ‘Houserules’):

The event can be changed, moved or cancelled in accordance with the Terms and Conditions Visitors.

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT BY THE CREEK 

BY THE CREEK is een festival (het “Festival”) dat wordt georganiseerd door BY THE CREEK B.V., welke gevestigd is aan de Archangelkade 31, 1013 BE te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65819721. Indien u zich aanmeldt bij BY THE CREEK, dan worden de door u ingevulde persoonsgegevens beheert onder verantwoordelijkheid van.

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor BY THE CREEK B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

BY THE CREEK B.V. is onder de naam BY THE CREEK verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u door koop van een ticket voor het Festival dan wel middels de website www.bythecreekfestival.com (de “Website”) dan wel op een andere manier aan BY THE CREEK B.V. worden verstrekt. Dit houdt in dat BY THE CREEK B.V. de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgesteld in de AVG.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u de Website bezoekt, informatie aanvraagt via de Website, een ticket koopt van het Festival en/of zich bij BY THE CREEK B.V. middels de Website aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van u. BY THE CREEK B.V. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens welke benodigd zijn voor onderstaande doelen.

Uw persoonsgegevens zijn nodig om:

Daarnaast gebruikt BY THE CREEK B.V. uw persoonsgegevens voor:

De persoonsgegevens die wij van u (kunnen) vastleggen zijn de volgende gegevens:

Indien u zich aanmeldt op de Website kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door BY THE CREEK B.V. dan wel een door BY THE CREEK B.V. ingeschakelde verwerker (zie verder onder ‘uitwisseling persoonsgegevens’).  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en BY THE CREEK B.V..

Indien u geen prijs stelt op informatie over BY THE CREEK dan wel BY THE CREEK B.V., kunt u zich afmelden via de afmeldbutton in de nieuwsbrieven of servicemails die u ontvangt. U kunt ook een mail sturen naar privacy@bythecreekfestival.com.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende en nieuwe wetgeving mag BY THE CREEK B.V. alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BY THE CREEK B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 

Website en Cookies

Op de Website worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of speciale acties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de Website treft u een aantal links aan naar andere Websites. Hoewel deze Websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de Website die u bezoekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

BY THE CREEK B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BY THE CREEK B.V. heeft fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen BY THE CREEK B.V.:

BY THE CREEK B.V. kan uw (persoons-)gegevens gebruiken voor de promotie van diverse evenementen die door BY THE CREEK B.V. worden georganiseerd. BY THE CREEK B.V. ziet erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke berichten.

 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten BY THE CREEK B.V.:

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat BY THE CREEK B.V. persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen BY THE CREEK B.V. en deze derde partij waarbij een adequate verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG of wanneer BY THE CREEK B.V. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 1. Geen commercieel gebruik:

BY THE CREEK B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het aanmelden op de Website met uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. BY THE CREEK B.V. kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website of delen ervan alsmede het Festival ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

BY THE CREEK B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaar tenzij langer nodig is indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

BY THE CREEK B.V.

o.v.v. Privacy Zaken

Archangelkade 31 (1013 BE) Amsterdam

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht zal zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

BY THE CREEK B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met privacy@bythecreekfestival.com.

Laatste update: 23 MEI 2018

Checklist & laatste info By the Creek 2018

05 juli 2018

Nog maar 2 nachtjes slapen tot we heerlijk aan – en in – het water kunnen dansen op het mooiste festival van Urecht: By the Creek 2018! Will je goed voorbereid komen? Hier alvast een checklist voor je:

Checklist
✓ zonnebril
✓ luchtige outfit
✓ zonnebrand (allen flessen zonder druk)
✓ zwemspullen
✓ deodorant (alleen roller)
✓ warme kleding voor de avond

To do & to enjoy
☼ Aquabubble
☼ Zwaan waterfietsen
☼ Disco Karavaan
☼ De met sgatje in Turkije fotoshoot
☼ Dromenvanger
☼ Reuzenrad
☼ Fontein
☼ DE schommel
☼ Zwemmen in the creek

Openingstijden
By the Creek begint om 12:00 en eindigt 23:00. De poorten naar waar Life is better zijn van 12:00 tot 21:00 geopend!

Vervoer

Pendelbus
Op zaterdag rijden er de hele dag bussen tussen Utrecht Centraal en het festival terrein. Vanaf 11:00 zijn de pendelbussen up & running. De bus vertrekt zodra het vol is en wordt continu opgevolgd door een lege bus. Na afloop blijven er bussen rijden tot de laatste bezoekers veilig naar Utrecht zijn gebracht.

Voordeliger is het om vooraf een retourticket voor €7,50 te kopen. Op zaterdag gaan de prijzen omhoog en betaal je €10 voor een retour. De bussen vertrekken vanaf P2, een kleine 10 min lopen van Utrecht Centraal. Volg de borden met “Pendelbus’’.

PENDELBUS RETOURKAART

Vertrekpunt pendelbus

Auto
Toch liever met de auto komen? Dan kun je van te voren voor €12,50 een parkeerkaart kopen, of op zaterdag voor €15 euro. Voor de route navigeer je naar don Velascodreef 1 en volg je dan de borden. Er is trouwens voldoende parkeergelegenheid.

PARKEERKAARTEN

Fiets
De makkelijkste, voordeligste en milieuvriendelijkste vervoer is ofcourse de fiets. Volg de borden ‘By the Creek’ en dan kom je vanzelf de rekken tegen om je fiets in te plaatsen.

Navigatie
In Google Maps kun je ‘By the Creek’ invoeren om ons te vinden, of voer Don Velascodreef 1, Vianen in en volg de borden.

Zomerse temperaturen

Zwemmen in the creek
Het belooft deze zaterdag zonovergoten dag te worden met 26 graden! Gelukkig biedt het water By the Creek wat verkoeling, vergeet daarom je zwemspullen niet mee te nemen 😉 Er zijn kleedhokjes waar je je ongegeneerd kunt tranformeren tot Baewatch.

Zonbescherming
Een gezond kleurtje is heerlijk, een kreeftkleurtje niet. Bescherm je daarom goed tegen schadelijke UV-stralen met zonnebrand. Dit mag je gewoon meenemen, mits het een fles zonder druk is. Spuitbussen met druk is niet toegestaan (denk: deodorant spuitbus).

Afkoeling avond
Zodra de zon nergens meer te bekennen is, kan het redelijk frisjes worden. Neem naast je luchtige outfit ook wat warmers mee en hou het behaaglijk voor jezelf 😉

Plattegrond & timetable
Waar, wie en wat? Niets is leuker dan wat voorpret. Stippel je route alvast uit – al is een beetje verdwalen helemaal oké.

Download plattegrond
Download timetable

Faciliteiten
Lockers
De lockers staan vlak na de entree en zijn op locatie met pin of cash te betalen. Bespaar jezelf moeite en haal je locker alvast in de voorverkoop.

PRE SALE LOCKERS

 

Munten
Eten en drinken betaal je op By the Creek met munten. Munten kun je met pin en cash halen bij de kassa’s in de buurt van de lockers (vlak na entree), of iets verderop ter hoogte van de Harbour stage.

Eten & drinken
Drank aan de barren varieert van frisdrank, mixjes, bier en wijn. Naast flesjes water aan de bar hebben we ook punten om gratis water te drinken. Niet geheel onbelangrijk is onze heerlijke food line-up, check het hier.

Hard Cup systeem
We genieten en houden van de natuur, daarom willen we zo min mogelijk afval veroorzaken. By the Creek serveert drank daarom in Hard Cups. Deze koop je bij je eerste bestelling voor 0,5 munt per drankje. Bij een volgende bestelling wissel je de oude beker/flesje in voor een nieuwe, of ruil je je beker/flesje in voor een bekermunt. Deze kun je vervolgens weer gebruiken om een nieuw drankje te bestellen en betaal je enkel voor je drankje.

Lost & found
Ben je iets verloren of heb je iets gevonden? Hiervoor kun je bij de lockers terecht. iLost verzamelt alle gevonden voorwerpen en plaatst ze op hun website. Check iLost daarom altijd meteen als je iets verloren bent.

Zero Tolerance
Het in het bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is ten strengste verboden. Softdrugs (tot 5 gram) voor eigen gebruik wordt gedoogd. Voorgedraaide jointjes zijn niet toegestaan

Minimum leeftijd
18 jaar. Legitimatie kan worden gevraagd bij twijfel. Kopie van je ID of paspoort is niet toegestaan.